KÖRREGLER

KLUBBEN HEM GALLERI AKTIVITETER LÄNKAR

Det finns risker med att köra i grupp, därför har vi regler som är viktigt för säkerheten.

 • Alla åker på eget ansvar.
 • Vi åker alltid i sicksackformation. Positionerna skall vara tydlig.
 • Vi håller alla fartgränsen – är det 90, så kör vi 90 för att inte hindra övrig trafik.
 • Håll alltid avstånd till framförvarande MC.
 • Håll uppsikt i backspegeln.
 • När vi kommer in i större orter, är det viktigt, att vi sluter leden och kör relativt tätt samman med full uppsikt.
 • Skulle vi trots alla försiktighetsåtgärder komma ifrån varandra, är det viktigt att alla vet vart vi är på väg och vilken väg vi planerat att åka.
 • Vi kör aldrig om varandra, när vi kör i grupp. Den positionen vi har, när vi startar, behålls till nästa stopp.
 • När vi kör om andra fordon, kolla så att bakomvarande "är med". Om så är fallet, är det viktigt, att du inte går in för snävt efter omkörningen.
 • När vi behöver svänga av på en annan väg är det viktigt, att kontrollera, att de bakomvarande uppfattar, att vi ska svänga.
 • Inför längre turer planeras tankställen in i färdvägen före avfärd.